Informacje po Walnym Zgromadzeniu Członków z 26.03.2018 r.

Informacje po Walnym Zgromadzeniu Członków z 26.03.2018 r.

Informacje po Walnym Zgromadzeniu Członków z 26.03.2018 r.

W dniu 26 marca 2018 r. w Tarnowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Multiagentów Ubezpieczeniowych   Podczas zebrania dokonano rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z 5-letniej kadencji Zarządu
Zarząd SMU uzyskał absolutorium.

W wyborach na 5-cio letnią kadencję Zarządu SMU na Prezesa Stowarzyszenia został powołany Michał Kęcik, na wiceprezesa Stanisław Barnaś, zaś pozostały skład Zarządu Stowarzyszenia został poszerzony o Karinę Radlińską-Cichy, Barbarę Korczykowską oraz Zbigniewa Szewczyka.

Do Komisji Rewizyjnej powołani zostali Barbara Frąc oraz Paweł Klęk

Comments are closed.