Insurance Forum 2020 r.

Insurance Forum 2020 r.

Insurance Forum 2020 r.

W dniach 19-20 października 2020 r. odbędzie się kongres Banking Forum & Insurance Forum. To doroczne spotkanie liderów branż finansowych, w którym udział biorą kluczowe osobistości.

Do udziału w panelu dyskusyjnym o dystrybucji ubezpieczeń w czasie pandemii oraz w kolejnym 10-leciu otrzymał Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Michał Kęcik.

Kongres zrzesza przedstawicieli sektora bankowego i tych, którzy tworzą uwarunkowania dla sektora oraz dostawców rozwiązań i firmy współpracujące z bankami. Wydarzenie jest unikalną platformą wymiany poglądów dla wyżej wymienionych interesariuszy. Jego celem jest zgromadzenie wszystkich kluczowych osób, mających wpływ na rozwój sektora bankowego, umożliwienie uczestnikom lepszego zrozumienia zachodzących zmian, jak też zacieśnienie kontaktów oraz nawiązanie nowych relacji z potencjalnymi partnerami. To także miejsce spotkań i dialogu biznesu z administracją.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa oraz programu dostępne są na stronie ogranizatora: bankowosciubezpieczenia.pl

Comments are closed.

Post navigation

Previous Post :