Nasze władze

ZARZĄD

Michał Kęcik

Prezes Zarządu 

Stanisław Barnaś

Wiceprezes Zarządu

Karina Radlińska-Cichy

Członek Zarządu 

Barbara Korczykowska

Członek Zarządu 

Zbigniew Szewczyk

Członek Zarządu 

KOMISJA REWIZYJNA

Barbara Frąc

Paweł Klęk