Składki

Na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia Multiagentów Ubezpieczeniowych z dnia 26 marca 2014 r. zostaje ustalona składka członkowska obowiązująca począwszy od 1 stycznia 2014 r.   Składka członkowska w wysokości 100 zł. rocznie płatna jest w dwóch ratach: pierwsza do końca kwietnia, zaś druga do końca września za każdy rok.   Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Stowarzyszenia:   BGŻ BNP PARIBAS S.A.

93 2030 0045 1110 0000 0340 2840  

        Prosimy o zwrócenie bacznej uwagi na kwestię księgowania składki członkowskiej jako kosztu uzyskania przychodu.