Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Na mocy § 19 Statutu Stowarzyszenia Multiagentów Ubezpieczeniowych na podstawie uchwały Zarządu z dn. 26 lutego 2020 r. zwołujemy Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Multiagentów Ubezpieczeniowych w dniu 20 marca 2020 roku o godzinie 17.30 w Hotel i Restauracja Podzamcze, aleja Tarnowskich 75, 33-100 Tarnów. PIERWSZY TERMIN!

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie przez Prezesa

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i sekretarza Zgromadzenia

3. Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności

4. Prezentacja wniosków Komisji Rewizyjnej dotycząca udzielenia Zarządowi absolutorium

5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego

6. Wolne Wnioski

7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków SMU


Na mocy § 19 Statutu Stowarzyszenia Multiagentów Ubezpieczeniowych na podstawie uchwały Zarządu z dn. 26 lutego 2020 r. zwołujemy Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Multiagentów Ubezpieczeniowych w dniu 20 marca 2020 roku o godzinie 18.00 w Hotel i Restauracja Podzamcze, aleja Tarnowskich 75, 33-100 Tarnów. (DRUGI TERMIN):

Proponowany porządek obrad wg pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia.

Comments are closed.