Komunikat po posiedzeniu Zarządu SMU z dnia 10.12.2018 r.

Komunikat po posiedzeniu Zarządu SMU z dnia 10.12.2018 r.

Komunikat po posiedzeniu Zarządu SMU z dnia 10.12.2018 r.

Na posiedzeniu Zarządu poddane pod rozmowę zostały następujące kwestie:
– przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia kandydatów na podstawie złożonych deklaracji
– analiza stanu prawnego w zakresie kwestii podatków od towarów i usług w działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego
– podjęcia współpracy w zakresie organizacji szkoleń
– planowanych zmian w statucie Stowarzyszenia
– nowych produktów ubezpieczeniowych
– analizy liczby członków Stowarzyszenia oraz opłacanych składek członkowskich

Comments are closed.